TYSK
UNDERVISNINGS­MATERIALE
OG LÆRINGSSPIL

Undervisnings­materiale og læringsspil til mellemtrin og udskoling

Her finder du inspiration og undervisningsmateriale til din tyskundervisning. Du finder også digitale læringsspil om relevante og virkelighedsnære emner til både mellemtrin og udskoling. Jeg udvikler og designer materialet i min fritid, og afprøver undervisningsmaterialet med mine elever i skolen. Så der er en hel del, der endnu ikke er tilgængeligt på siden.

Undervisningsforløb

Undervisnings­forløb og uddrag fra forløb til tyskundervisning.

Spil og bevægelse

Spil og bevægelse, der styrker elevernes ordforråd og varierer undervisningen.

Digitale læringsspil

Digitale læringsspil fx hultekster, krydsord og kombination af tekst og billede.