UNDERVISNINGS­FORLØB OG UDDRAG 

Her finder du undervisningsforløb og uddrag af undervisningsforløb om relevante og virkelighedsnære emner til tyskundervisning på mellemtrinnet og i udskolingen. Materialet kan du frit plukke af og bruge, hvor det giver mening i dine undervisningsforløb.

Reisen und Urlaub
8.-9. klasse

Geschlechterrollen
7. klasse

Märchen
9.-10. klasse

Mein Zimmer
6. klasse

Meine Familie
5. klasse

Flüchtlinge (kommer)
8. klasse

Bilderbücher (kommer)
7. klasse

Musik und Vielfalt (kommer)
7. klasse

Essen und Trinken (kommer)
7. klasse

Undervisningsforløb

Undervisnings­forløb og uddrag fra forløb til tyskundervisning.

Spil og bevægelse

Spil og bevægelse, der styrker elevernes ordforråd og varierer undervisningen.

Digitale læringsspil

Digitale læringsspil fx hultekster, krydsord og kombination af tekst og billede.